Wednesday, October 18, 2006

Pagdalaw Ng Mahal Na Birheng Maria-(Saturday October 14, 2006)Ang Pagdalaw ng Mahal Na Birheng Maria sa San Diego.Ang Santo Rosaryo, Ang Panalangin ng Bayan, Ang Kamustahan, Ang Kasiyahan at walang katapusang Kwento, Kantahan at Biruan, 'Yan Kami at si Maria. Salamat Mahal Naming Ina!
--from Belarmino-Figueroa of San Diego

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home