Sunday, October 01, 2006

Magtiwala ka sa Kanya!

Nasa tao ang gawa nasa D'yos ang awa!

Makinig sa salita ng D'yos
Unawain ang salita ng D'yos
Isapuso ang salita ng D'yos
Isagawa ang salita ng D'yos

Alam kong may magagawa ang D'yos (2x)
Kung ako ay magiging tapat at susunod sa Kanya
Alam kong may magagawa ang D'yos

Alam kong diringgin ng D'yos ang samo ko (2x)
Kung ako ay magiging tapat at susunod sa Kanya
Alam kong diringgin ng D'yos ang samo Ko

Kapayapaan ang suma'iyo
Kapayapaan ibinibigay ko sa inyo
Di ko ibibigay naibibigay ng mundo
Sapagka't Ikaw ay aking bibiyaan
Kung ikaw ay magiging tapat at susunod sa Akin

Magtiwala ka sa Kanya!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home